Back

Student Representatives 2018-2019

Nikhil Krishna

Head Boy

Harshika

Head Girl

Gladiators

Aravind Sai

House Captain

K Sai Charan

House Vice-Captain

Vikings

Panchajanya

House Captain

Surya Pratap

House Vice-Captain

Mohicans

Nishant Reddy

House Captain

Saadiya

House Vice-Captain

Spartans

Keerti Soujanya

House Captain

Sarasija Nayan

House Vice-Captain